Meten is weten:

Op deze pagina vindt je de resultaten van allerlei onderzoeken waarbij Sunsplash producten ingezet zijn als bewijs dat ze inderdaad werken;

Verzuring:

Hieronder een voorbeeld van een urine/speeksel-dagmeting, de 2e meting 30 dagen later en 3e meting na 60 dagen:

Er werd 2 x 30 dagen gebruik gemaakt van de pH-basiczym van Sunsplash (3 x daags 1 cps) plus de Cal-Mag Complete van Sunsplash (2 x daags 1 tablet). 

Je ziet dat van de eerste naar de 2e meting de urinewaarden gemiddeld verslechteren. Dat komt omdat de pH-Basiczym de zuren uit de cellen haalt en deze via het bloed richting urine transporteert. In de 2e maand zie je de urine dan wel verbeteren naar de optimale waarde van 7,55. Speeksel is in feite een deel van het lymfesysteem. De verbetering zet zich al in de eerst maand door naar optimaal 7,37. Waar uiteraard wel rekening mee moet worden gehouden zijn de beginwaarden. Als deze lager dan in het voorbeeld uitvallen wordt de innamedosering conform lichaamsgewicht en geslacht aangepast zodat de maximale ontzuringstijd 2 maanden blijft.

Darmdysbiose en immuniteit:

Hieronder een voorbeeld van een ontlastingsanalyse, een eerste analyse waarbij een Darm-dysbiose als oorzaak van klachten werd ontdekt. Therapieadvies werd PB-6 Probiotic van Sunsplash gecombineerd met Symbioflor 1 en 2 om de Escherichia coli en Enterococcus sp. weer op peil te brengen.

Darmdysbiose is een verstoring in de hoeveelheid 'goede' darmbacteriën. 

Deze zijn:

Escherichia Coli: (10^4 = 10.000 organismen per gram ontlasting)

(Referentiewaarden 10^6 - 10^7)(1 miljoen tot 10 miljoen)(Organismen per gram)

Enterococcus Sp.: (10^3 = 1.000 organismen per gram ontlasting)

(Referentiewaarden 10^6 - 10^7)(1 miljoen tot 10 miljoen)(Organismen per gram)

Bifidum bacteriën: (10^7 = 10 miljoen organismen per gram ontlasting)

(Referentiewaarden 10^9 - 10^10)(1 miljard tot 10 miljard)(Organismen per gram)

Bacteroïden: (10^7 = 10 miljoen organismen per gram ontlasting)

(Referentiewaarden 10^9 - 10^10)(1 miljard tot 10 miljard)(Organismen per gram)

Lactobacteriën: (10^3 = 1.000 organismen per gram ontlasting)

(Referentiewaarden 10^5 - 10^7)(100.000 tot 10 miljoen)(Organismen per gram)

Hier de resultaten na 2 maanden therapie. Enkel de bacteroïden zijn nog niet 'op kracht'. Het groeien van de bacteroïden is afhankelijk van de hoeveelheid vezels die er in de voeding gebruikt worden. Deze kunnen niet van buitenaf aangevuld worden.

Schimmel en/of gistbelasting:

Hieronder een voorbeeld van een ontlastingsanalyse, een eerste analyse waarbij een Candida gistschimmel als oorzaak van klachten werd ontdekt, gradatie 10^5 wil zeggen dat er een Candida Albicans belasting 10 tot de 5e macht  aanwezig was in de ontlastings-staal oftewel 100.000 organismen Candica per gram ontlasting. In de darm bevindt zich normaliter zo'n 2 tot 2,2 kg aan 'ontlasting'. (Referentiewaarden voor Candida albicans dienen <10^3 CFU (Colony Forming Units) te zijn.

De 2e analyse laat het resultaat na 4 weken CAD-zym van Sunsplash zien, de belasting is duidelijk afgenomen naar gradatie 10^2 oftewel nog maar 100 organismen Candida albicans per gram ontlasting. Een afname van 99.900....! Het klachtenpatroon inzake gist/schimmelbelasting was ook zeer duidelijk afgenomen.

 Vetzuurstofwisseling:

Hieronder een voorbeeld van een Omega36index test. Het getal Index wordt uitgedrukt in % en is een optelsom van EPA (EiscosaPentaeenZuur) en DHA (DocosaHexaeenZuur). EPA werkt sterk binnen het ontstekingsgebied en huid- en longklachten zoals eczeem, astma en bronchitis. DHA werkt sterk in de opbouw van de hersenen, het zenuwstelsel, op de stemming, angsten, intelligentie en prikkelgeleiding.

De Totaal-Omega36index-Test-Waarden lopen bij deze laboratoriumtest van 1,00% tot 16,00%.
 
EPA dient minimaal 2,00% en optimaal 4,00% te zijn. 
DHA dient minimaal 6,00% en optimaal 12,00% te zijn. 

Internationaal worden streefwaarden van 8,00% aanbevolen omdat men dan 10 x minder kans heeft op plotseling hart-fibrilleren met de dood als gevolg ten opzichte van 4,00%. Een lage index is ook vaak de oorzaak van hartritmestoornissen. 

Om ontstekingen, problemen met de bloedplakkerigheid, astma/longklachten en huid/eczeem-klachten 'op te lossen' dient de EPA altijd stukken hoger dan 2,00% te liggen. 
Om problemen met zenuwstelsel, stemming, angsten en prikkelgeleiding 'op te lossen', dient de DHA altijd stukken hoger dan 6,00% te zijn. Let op: De darm dient ook altijd in ogenschouw genomen te worden!

De 2e analyse is 4 maanden later gemaakt na gebruik van om de dag 2 capsules/3 capsules EPA/DHA Forte van Sunsplash. Je ziet dat de Index in 4 maanden tijd met maar liefst met 4,15% is gestegen!!! 

De huid, lees: eczeemklachten zijn sterk verbeterd maar nog niet optimaal. Aangezien EPA minimaal 2,00% maar optimaal 4,00% dient te zijn is besloten nog 2 maanden EPA/DHA Forte te blijven gebruiken. DHA dient minimaal 6,00% en optimaal 12% te zijn. 

Suikerstofwisseling:

Hieronder de grafieken van twee Glucose Tolerantie Testen waarbij Hypoglycemie werd geconstateerd. Let op: Dit is slechts een voorbeeld van een van de 16 verschillende grafiekvormen welke uit deze diagnostiek-vorm naar voren kunnen komen. 

Glucose Tolerantie Test Hypoglycemische curve. Zeer sterk klachtenpatroon. Test uitgevoerd naar aanleiding van een minusaantal punten uit de vragenlijsten van meer dan 40. 

De dosering die daarna voor herstel zorgde wijkt af van de aanbevolen doseringen bij minusaantal punten onder de 40! De dosering die op het potje staat is de minimale aanbevolen dosering, niet de therapeutische!

 


Dezelfde persoon na 4 maanden gebruik van Glucosplash forte (NL/DE) van Sunsplash. Je ziet een duidelijke daling van de Hypoglycemische curve. Het klachtenpatroon is nagenoeg verdwenen. Met gerichte voedingsadviezen kan de Suikerstofwisseling nu op peil gehouden worden.


 Zuurstofopname:

Hiernaast een voorbeeld van een verstoorde zuurstofopname door ijzer, vitamine B12, foliumzuur, koper en Vitamine C tekort, heel veel 'lege' rode bloedlichaampjes, kenmerkend voor bloedarmoede.


En na 2 maanden gebruik van Ultra Vitamins van Sunsplash. De rode bloedlichaampjes zijn weer mooi gevuld met hemoglobine, de zuurstofdrager, bloedarmoede en het klachtenpatroon dat daar bijhoort is volledig verdwenen.Hiernaast nog een voorbeeld van een verstoorde zuurstofopname, maar nu door een verhoogde bloedplakkerigheid.


En na 2 maanden gebruik van Lijnzaadolie gecombineerd met EPA/DHA Forte van Sunsplash.


 

Vrije Radicalen pathologie:

Hieronder een voorbeeld van 2 opnames middels de ROTS-test (Reactieve Oxigene Toxische Substantie-test). Hoe meer en groter de 'witte gaten' (7-fasen-tabel Vrije Radicalen) die ontstaan bij het opdrogen van de bloeddruppel des te hoger is de Vrije Radicalen belasting door tekort aan Anti-oxidanten. 

 

Zeer hoge Vrije Radicalen belasting door onvoldoende Anti-oxidatieve bescherming.

 

Dit is een opname na 2 maanden gebruik van de Anti-oxidatieve formule Vit. Anti Oxidant Power van Sunsplash.


 

 

 

 

   

 
E-mailen
Bellen
Map
Info