Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg:

De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 

Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Download hier het gehele Klachtenreglement

Spelregels bij onvrede of een klacht. Klik hier

Inschrijfbewijs voor 2021 klik hier

Naar pagina 1 van Duurzaam Gezond:

Naar pagina 2 van Duurzaam Gezond:

 
E-mailen
Bellen
Map
Info